Administratorzy: Daniel Szarpak & Odl Krzysztof
WITAMY NA STRONIE
ZESPOŁU SZKÓŁ W WOLI UHRUSKIEJ

   
 
  80 -lecie Szkoły Podstawowej im. J. I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej

SPRAWOZDANIE

 

Jubileusz Szkoły Podstawowej im. J. I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej

 

Ten, jakże uroczysty w życiu szkolnej społeczności dzień, rozpoczął się Mszą Świętą, na którą uczniowie wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi udali się do kościoła parafialnego pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego.

Uroczyste nabożeństwo zostało odprawione przez księdza Macieja Majka, w intencji obecnych wychowanków i pracowników szkoły, jak i tych, którzy już odeszli. Niezwykłą wymowę stanowiły poczty sztandarowe; sztandar szkolny patrona Józefa Ignacego Kraszewskiego, drużyny harcerskiej imienia Tadeusza Kościuszki, a także sztandar gimnazjum, Jana Pawła II.

Homilia z okazji 80 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej im. I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej. „Rola Szkoły w wychowaniu-uczyć prawości”

                Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry, a szczególnie wy drogie dzieci i droga młodzieży! Gromadzi nas Jezus przy swoim ołtarzu, abyśmy podziękowali właśnie Jemu za 80 lat istnienia naszej szkoły. Dziś pragniemy dziękować również tym, którzy dokładnie 80 lat temu jako nauczyciele i wychowawcy utworzyli naszą placówkę oświatową. Hołdem wdzięczności wobec tych nieżyjących już ludzi niech będzie modlitwa w ich intencji, oraz żywa pamięć o Nich i ich dokonaniach. Aby przypomnieć nam wszystkim jaki cel mieli wszyscy Ci, który myśląc o przyszłych pokoleniach budowali szkoły, gimnazjony, akademie...

                Starożytni Chińczycy wybudowali Wielki Mur (który jako jedyne dzieło rąk ludzkich widoczne jest z kosmosu), by chronić swoje ziemie przed najeźdźcami z północy (z którymi również nasi przodkowie mieli nie mało problemów od XIII wieku).  Mur był wysoki i mocny, więc Chińczycy byli spokojni o swoje bezpieczeństwo. Jednak już w ciągu pierwszego stulecia od zakończenia budowy najeźdźcom udało się aż trzy razy sforsować Mur. Nie dali rady go zburzyć, ani wspiąć się po nim, ale udało im się przekupić strażników. Chińczycy tak bardzo ufali Murowi, że zapomnieli nauczyć prawości swoje dzieci. Warto w tym miejscu podkreślić, że nie orężem, potęgą militarną ale właśnie brakiem prawidłowego ukształtowania nowych pokoleń świat niejednokrotnie tracił ze swego skarbca nawet najznakomitsze kultury.

                Drodzy! Już niedługo Wy sami zajmiecie miejsce obecnych tu nauczycieli, wychowawców, dyrektorów, również to tutaj przy Ołtarzu Pańskim! To na Was będą skierowane oczy wszystkich! To wasze decyzje będą kształtowały losy przyszłych, po Was pokoleń! Nie zmarnujcie tej niepowtarzalnej szansy, z której również i Wy zostaniecie rozliczeni przez historię! Bogu niech będą dzięki za tych, którzy Nas kształtowali przez te 80 lat istnienia naszej Szkoły! Bogu również polecamy Was i związaną z Wami przyszłość! Szczęść Boże!  

     Amen.

Po Mszy Świętej wszyscy skierowali swe kroki w stronę odświętnie przybranego budynku szkoły.

 

 

 

Następnie odsłonięto tablicę pamiątkową, którą poświęcił ksiądz Maciej Majek.

                                                                            

               

                W szeroko otwartych progach szkoły mogliśmy przywitać dostojnych gości przybyłych na uroczystości, gości witał dyrektor Zespołu Szkół  w Woli Uhruskiej Mirosław Konieczny.

 

Zaproszenie przyjęli:

Krzysztof Babisz -Kurator Oświaty w Lublinie

Prof. dr hab. Feliks Czyżewski – dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie

Krzysztof Kardas  - z-ca Dyrektora Chełmskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie

Krystyna Sawicka  - wizytator Chełmskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie

Wiesław Holaczuk – wicestarosta powiatu włodawskiego

Jan Łukasik – Wójt Gminy Wola Uhruska

Marek Kuszneruk – przewodniczący Rady Gminy w Woli Uhruskiej

Teresa Kościuk – wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Woli Uhruskiej

Dorota Niewiadomska – dyrektor Przedszkola w Woli Uhruskiej

Małgorzata Tyczyńska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Uhrusku

Marian Łubkowski – dyrektor Szkoły Podstawowej w Macoszynie

Ewa Grum – dyrektor Biblioteki Gminnej w Woli Uhruskiej

Jerzy Brzozowski – dyrektor GOSiR w Woli Uhruskiej

Czesław Parol – kierownik SP ZOZ w Woli Uhruskiej

oraz przedstawiciele współpracujących ze szkołą zakładów pracy i instytucji

Marcin Futoma – Redaktor Naczelny Nowy Tydzień Chełmski

Andrzej Podhorodecki  - Komendant Placówki SG w Woli Uhruskiej

Roman Łukaszewicz – radny Gminy Wola Uhruska a zarazem Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tadeusz Raczyński - radny Gminy Wola Uhruska

Grzegorz Niewiadomski – z-ca Komendanta Placówki SG w Zbereżu

Janina Łukasik  - księgowa GZEAS

Aldon Dzięcioł – poeta

Jolanta Molenda – dyrektor Banku Spółdzielczego w Woli Uhruskiej

Jerzy Hasiuk – ksiądz prawosławny

Adam Walczuk – prezes koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Woli Uhruskiej

Justyna Kędzierawska – przewodnicząca Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Woli Uhruskiekj

Stanisław Polak – prezes Koła Łowieckiego „Szpak” w Woli Uhruskiej

Teodozja Bączkowska – Naczelnik Poczty w Woli Uhruskiej

Stanisław Zamojski – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Uhruskiej

Stanisław Pasikowski – prezes Kombatantów w Łodzi

Nel Dudek –sołtys wsi Bytyń

Józef Niewiadomski - sołtys wsi Józefów

Stanisław Sobieski – emerytowany funkcjonariusz Służby Górniczej, który prowadził dryżynę harcerską.

Szczególnie ciepło witaliśmy byłych nauczycieli naszej szkoły, a wśród nich – nauczycielkę najstarszą z grona Panią Irenę Gębicką .

Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas emerytowani nauczyciele w osobach:

Brzozowska Anna

Dąbrowska Urszula – była dyrektor szkoły

Kizińska Maria - była dyrektor szkoły

Kłos Anna  - nie przybyła ale wysłała życzenia

Koperska Wilhelmina –była wicedyrektor szkoły

 Kozaczuk Anna - była dyrektor szkoły

Krystynek Helena – była kierownik szkoły filialnej w Siedliszczu

Kwacz Janina

Leszczyńska Bogumiła

Łubkowski Zdzisław - były dyrektor szkoły

Matuszyk Józefa

Niewiadomska Teresa - była wicedyrektor szkoły

Pasikowska Romualda – była dyrektor Przedszkola w Woli Uhruskiej

Raczyńska Maria

Romanowicz Maria - była kierownik szkoły filialnej w Kosoniu

Rutkowski Piotr

Stęplewska Janina

Szlechta Wanda - była kierownik szkoły filialnej w Stulnie

Wrześniewska Krystyna - była dyrektor szkoły

Gaj Honorata - była dyrektor szkoły w Macoszynie

oraz emerytowani pracownicy niepedagogiczni:

Cieślak Marianna

Haciuk Tadeusz

Koma Janina

Kościuk Anna

Talma Bernadeta

Liczne grono stanowili absolwenci szkoły, pracownicy obsługi i administracji, rodzice naszych uczniów jak i sympatycy.

                Następnie dyrektor Mirosław Konieczny w swoim wystąpieniu powiedział: minione 80 lat, to szmat czasu, który minął bezpowrotnie. Pozostała jednak szkoła z niekwestionowanym dorobkiem, bogatą tradycją i niepowtarzalną historią. Historią –stworzoną przez pokolenia ludzi: wspaniałą kadrę kierowniczą, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, rodziców oraz uczniów, którzy obecnie noszą miano –absolwentów.

                Dzisiejsze spotkanie jest wspaniałą okazją do wspomnień i refleksji, które będą pojawiać się nie tylko w oficjalnych wystąpieniach lecz przede wszystkim w koleżeńskich i przyjacielskich rozmowach.

                Tadeusz Różewicz (polski poeta, dramaturg i prozaik) docenia wagę wspomnień i historii wypowiadając złotą myśl: „Szanuj każde wspomnienie, z nich składają się wielkie historie”. Stanowi ona motto do pierwszej publikacji szkolnej Pt. „80 lat Szkoły Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Woli Uhruskiej 1928 -2008”. Być może ta publikacja nie jest dziełem doskonałym lecz zawiera wspomnienia, które są żywą lekcją historii. Mówił –pragnę z tego miejsca podziękować zarówno autorom jak też wszystkim tym, którzy udostępnili materiały historyczne oraz zgodzili się na przeprowadzenie wywiadów. W sposób gorący dziękował Pani Annie Kłos- córce jednego z pierwszych nauczycieli szkoły podstawowej –Wincentego Kłosa, Panu wójtowi Łukasikowi –byłemu nauczycielowi matematyki i fizyki, Pani Marii Kizińskiej –dyrektorowi szkoły w latach 1978 -1982, Pani Wizytator Krystynie Sawickiej oraz wielu innym osobom, których słowa zawarte w książce, stanowią już w tym momencie wielką wartość historyczną. Jednocześnie pragnę wyrazić nadzieję, że wszyscy jesteśmy świadomi znaczenia naszej przeszłości, którą szanujemy a zdobytą wiedzę wykorzystujemy do dalszego rozwoju i przyszłości szkoły. W tym dążeniu niech nam towarzyszy mądrość wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II-patrona naszego gimnazjum – który będąc w Hiroszimie wypowiedział następujące słowa: „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”. Biorąc pod uwagę dobro ucznia i jego przyszłość jestem przekonany, że ten kierunek jest racjonalny i optymalny. 

Dyrektor gorąco dziękował wszystkim za przybycie na obchody, pracownikom emerytowanym za ofiarną pracę i poświęcenie natomiast społeczności szkolnej za zaangażowanie podczas przygotowań do uroczystości.


 

 

 

 

 

 

 

Na koniec życzył wszystkim miłego spędzenia czasu z 80 –letnią szkołą podstawową, wielu przeżyć i wspomnień.

 

Goście mogli dokonać wpisu do księgi pamiątkowej, wyłożonej w holu szkoły.

 

 

 

Ku pamięci minionych 80 – ciu lat istnienia placówki, została opracowana i wydana monografia szkoły przez Panią Urszulę Dąbrowską i Jolantę Szachałaj. Każdy rozdział tomu opatrzony został mottem patrona, a wstęp myślą T. Różewicza „Szanuj każde wspomnienie, z nich składają się wielkie historie”. Publikacja ta stanowi podróż sentymentalną, tęsknotę za dawnym, nostalgię przeszłości, za czasem minionym, za czasem młodości, a jednocześnie ukazuje szkołę jako placówkę dydaktyczno – wychowawczą jej świetność i zmierzch. 

 

 

Każdy rozdział tomu opatrzony został mottem patrona, a wstęp myślą T. Różewicza „Szanuj każde wspomnienie, z nich składają się wielkie historie”. Publikacja ta stanowi podróż sentymentalną, tęsknotę za dawnym, nostalgię przeszłości, za czasem minionym, za czasem młodości, a jednocześnie ukazuje szkołę jako placówkę dydaktyczno – wychowawczą jej świetność i zmierzch.                  Każdy mógł sobie zakupić książkę na stoisku prowadzonym przez panie pracujące w administracji, Katarzynę Kędzierawską, Sylwię Skrypczuk i Małgorzatę Delmaczyńską.

Rys historyczny przedstawiła nauczycielka tej szkoły, historyk Jolanta Szachałaj.

 

Mówiła - najstarsze wzmianki o Szkole podstawowej  w Woli Uhruskiej dotyczą okresu I wojny światowej, kiedy to jednoklasową szkółkę, bez własnego lokum prowadziła pani Lauberowa. Wkrótce po odzyskaniu niepodległości, w roku szkolnym 1925/26 wzmianki mówią jeszcze o szkole jednoklasowej, która jednakże zaczyna się szybko rozrastać, staje się dwuklasową  a od 10 października 1926 r., po połączeniu ze szkołą w Uhrusku funkcjonuje jako szkoła czteroklasowa.

Kierownik szkoły, pan Kazimierz Kamiński  dostrzega konieczność wybudowania lokalu na potrzeby szkoły. Warunki nauczania są bardzo ciężkie, odbywa się ono w trzech wynajętych domach prywatnych, a liczba uczniów sięga prawie 200. Po przeprowadzeniu zbiórki pieniężnej wśród mieszkańców, budowa zostaje rozpoczęta. Prowadzi ją pan Zajączkowski, i od 01.09.1928 a faktycznie od 15.10.1928 r.  nauka odbywa się w nowym, tym przed którym stoimy, budynku. Szkoła ma wówczas status sześcioklasowej, w listopadzie 1929 podniesiony do pełnego siedmioklasowego. Do szkoły uczęszcza wówczas 290 uczniów z terenu całej gminy. Uczniowie są kształceni i wychowywani w duchu patriotyzmu i służby odrodzonemu państwu a także poszanowaniu wielokulturowej tradycji regionu. Warto podkreślić fakt ścisłej współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. W  1931 r. powołano  aktywnie działające Koło Rodzicielskie, które wspierało pedagogów w pracy na rzecz dzieci, organizując różnorakie zbiórki, przedstawienia i zabawy. Z jego inicjatywy ufundowano szkole sztandar poświęcony 11 czerwca 1933 r.

Tragiczne wydarzenia związane z wybuchem  II wojny światowej nie oszczędziły także szkoły. Nauczycieli zwolniono z pracy, dwoje aresztowano( kierowniczkę panią Halinę Dargiewicz i pana Wincentego Kłosa), a budynek Hitlerowcy zamienili na siedzibę placówki Straży granicznej. Mimo okupacji nauka była kontynuowana staraniem pana Bronisława Asprasa w prywatnym mieszkaniu. Nie zważając na zakazy okupanta prowadzono tajne nauczanie historii, geografii i języka polskiego.

Wraz z pokonaniem Niemców rozpoczęły się nowe, ale także niełatwe czasy . Pierwsze lata powojenne to okres wytężonej pracy przy odbudowie zdewastowanych budynków i uzupełniania wyposażenia szkoły. Bardzo dotkliwy był też brak kadry  nauczycielskiej zdziesiątkowanej przez Hitlerowców, a z trudnością akceptowanej przez nowe władze, które 15 lipca 1961 r. wydały ustawę o rozwoju oświaty i wychowania normującą działanie szkolnictwa w PRL – u. Podstawową szkolną jednostką organizacyjną stała się wówczas ośmioletnia szkoła podstawowa. W budynku szkoły działało również przedszkole założone w 1965 r.

Przełom lat 60 – tych i 70 – tych wiąże się z rozbudową za ciasnej na ówczesne potrzeby szkoły. Staraniem dyrektora pana Jana Szewca, dobudowano zachodnie skrzydło oraz budynki gospodarcze, a mimo to naukę trzeba było prowadzić w systemie dwuzmianowym.W latach 1975- 1985 szkoła miała status Zbiorczej Szkoły gminnej, której podlegały trzy szkoły podstawowe i 5 punktów filialnych .Zwiększyły się wówczas  i tak wielkie trudności lokalowe a także te związane z dowożeniem dzieci . Lata osiemdziesiąte to dalsza modernizacja i rozbudowa szkoły. Instalacja centralnego ogrzewania i skrzydło północne szkoły znacznie wpłynęły na poprawę nauczania w szkole liczącej 458 uczniów. Ta wielka społeczność kierowana przez panią dyrektor Urszulę Dąbrowską dnia 11 listopada 1990r. przeżywała uroczystość nadania szkole podstawowej imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Oblicze ówczesnej szkoły to efekt wprowadzonej w 1999 roku programowej i ustrojowej reformy oświaty. Sześcioletnia szkoła podstawowa i trzyletnie gimnazjum stworzyły razem zespół szkół w woli Uhruskiej , którego dyrektorem jest pan Mirosław Konieczny a zastępcą pan Aleksander Demczuk. Od 30 października 2006 r. to jest od momentu otwarcia nowego budynku gimnazjum zespół szkół funkcjonuje w bardzo dobrych warunkach. Nauka odbywa się na jedną zmianę. 211 uczniów zorganizowanych w 13 oddziałach ma do dyspozycji 14 sal lekcyjnych, przestronnych i dobrze wyposażonych. Jest to szkoła przyjazna uczniowi , dbająca o wszechstronną edukację i wychowanie. Kultywuje wspaniałe tradycje przekazane przez poprzedników, których zasług uniesposób przecenić .Należy więc tylko powtórzyć za Bernardem Z Chartres: „jesteśmy karłami, którzy wspięli się na ramiona olbrzymów. W ten sposób widzimy więcej i dalej niż oni, ale nie dlatego, ażeby wzrok nasz był bystrzejszy lub wzrost słuszniejszy, ale dlatego, że to oni dźwigają nas w górę i podnoszą o całą swoją gigantyczną wysokość”. 

 

                Z okazji tak znakomitej uroczystości jak mijający właśnie jubileusz, nie sposób nie sięgnąć pamięcią wstecz i przywołać wspomnienia. Przybyli na uroczystość byli dyrektorzy i ich zastępcy, zostali poproszeni do wspólnego zasadzenia drzewka – białej sosny, na dziedzińcu szkoły.

 

 

 

 

                Wzruszającym momentem było ślubowanie klas pierwszych powtarzających rotę ślubowania za wicedyrektorem tej szkoły Aleksandrem Demczukiem wraz z wychowawcami kl. Ia Barbarą Stęplewską i kl. Ib Zofią Konieczną.

Ślubowali: Błaszczuk Magdalena, Brańka Ernest, Budner Jakub, Demczuk Martyna, Fotek Luiza, Haciuk Agata, Krynica Aleksandra, Kulbicki Konrad, Niewiadomski Mikołaj, Olender Paulina, Oworus Michał, Pelikant Weronika, Polak Julia, Polak Maria, Tarczyluk Adam. Boguń Zuzanna, Flont Agnieszka, Gaj Patryk, Kędzierwski Kamil, Kolemczuk Ola, Konieczna Ola, Kowalczuk Marlena, Krasowska Nikoletia, Kulbicka Natalia, Łubkowski Karol, Pakuła Julia, Seruga Klaudia, Wojtiuk Wiktoria, Zając Angelika.

Pasowania na uczniów tej szkoły dokonał dyrektor Mirosław Konieczny .

 

 

 

                Następnie zabierali głos zaproszeni goście. Kurator Oświaty Krzysztof Babisz mówił

 

– jubileusz 80 –lecia szkoły jest wyjątkową okazją do podsumowania dorobku szkoły oraz przypomnienia lat minionych, których wspomnienie budzi wzruszenia i przywołuje obrazy z przeszłości tak ważne i niezapomniane. Minęło wiele lat, które wskazują na ogromne zaangażowanie całej Społeczności szkolnej w dążeniu do tworzenia sprzyjających warunków pracy i nauki.

                Dyrekcji i nauczycielom życzył dalszych sukcesów w realizacji stawianych sobie celów, pełnej satysfakcji zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

                Uczniom życzył radości i pomyślności w rozwijaniu zainteresowań oraz zdobywaniu nowych umiejętności. Niech szkoła będzie dla Was oparciem w życiu, a autorytet Nauczycieli i Wychowawców drogowskazem w trudnych chwilach.

         Wójt Gminy Jan Łukasik mówił

-jesteśmy tu dzisiaj aby wspólnie przeżywać ważne dla naszej miejscowości wydarzenie, jakim jest 80 rocznica istnienia Szkoły Podstawowej.

Szkoła jest obiektem najstarszym spośród istniejących na terenie wsi, a jej budowa była odpowiedzią na rodzące się wówczas zapotrzebowanie edukacyjne związane z rozwojem wsi wywołanym budową huty szkła w Nadbużance.

Pomimo tego, że już w czasach prehistorycznych osiedlał się tutaj człowiek, czego dowodzą badania archeologiczne, to jednak na tym terenie nie ma ciągłości rozwoju.

Nie ma w naszej wsi pamiątek historii takich, jakie istnieją w Uhrusku czy Kosoniu, nie ma również zbyt wielu wzmianek o istnieniu wsi na kartach historii.

Od czasów średniowiecza do końca XIX wieku Wola Uhruska była małą wsią rozlokowaną nad Bugiem często nawiedzaną pożarami  oraz epidemiami chorób.

Szkoła jest, więc bezpośrednio związana z funkcjonowaniem naszej wsi i jest świadkiem jej najnowszych dziejów, a prze 80lat swojego istnienia  wywarła niewątpliwie największy wpływ na rozwój intelektualny naszego społeczeństwa.

Była również ostoją patriotyzmu, czego największym dowodem jest postwa nauczycieli, którzy z narażeniem życia wespół z hutnikami czynnie angażowali się w walkę z hitlerowskim okupantem.

Była i jest nadal miejscem krzewienia kultury, poszanowania odrębności kulturowej i przekonań religijnych  oraz kuźnią kształtowania charakterów. Szkoła wraz z rozwojem wsi i powstawaniem nowych zakładów pracy dostosowała własną infrastrukturę  do zapotrzebowania społecznego powiększając swoją powierzchnię najpierw w połowie lat 70- tych ub. Wieku, a następnie na początku lat 90- tych. Reforma systemu oświaty i utworzenie gimnazjów wyznaczyły obecną, sześcioklasową funkcję tej szkoły.

                Samorząd Gminy Wola Uhruska od początku swojego istnienia pierwszoplanowo traktował sprawy społeczne takie jak: ochrona zdrowia, rozwój oświaty oraz bezpieczeństwo publiczne.

   Inne zadania były podporządkowane tym o znaczeniu społecznym i miały charakter działań wspomagających w stosunku do zadań nadrzędnych.

   Taka strategia działań wynika z analiz dotyczących struktury wiekowej naszego społeczeństwa, demografii, położenia geograficznego, oczekiwań mieszkańców oraz możliwości gminy (prawnych i gospodarczych), co do skali  i tempa zaspokajania potrzeb.

   Oświata zajmowała w przeszłości i w przyszłości zajmować będzie ważne miejsce w działalności gminy. Z jednej strony tam, gdzie to konieczne będzie dokonywana racjonalizacja wydatków, z innej zaś wspomagana będzie funkcja edukacyjna i sportowa. Powstawać będą nowe obiekty oraz zostaną wzmocnione inicjatywy wzbogacające ofertę edukacyjną, kulturalno sportową  i turystyczną poszczególnych szkół. Jestem przekonany, że nauczyciele wszystkich szkół z terenu gminy włączą się w działania prospołeczne na rzecz szkoły i własnego środowiska przy wsparciu organizacyjnym i finansowym gminy oraz funduszy pomocowych.

  Przede wszystkim chodzi o to, aby do rozwiązywani bieżących problemów i – w miarę możliwości spełnienia oczekiwań społecznych, wykorzystywać rodzącą się aktywność społeczną oraz możliwość zdobywania i wykorzystywania funduszy zewnętrznych.                                           

                Mimo wytężonej pracy i licznych obowiązków, dzisiaj w 80 –ta rocznicę budowy tej szkoły zatrzymajmy się chwilę w zadumie i oddajmy hołd wszystkim nauczycielom, którzy już nie żyją, a pracowali w tej szkole w przeszłości. Podziękujmy również obecnym tu dziś pedagogom, wychowawcom i pracownikom oświaty, którzy w przeszłości i teraz oprócz zapału i pracy wkładali również swoje serce w realizację swojego powołania  życząc im pomyślności i możliwości przeżywania w dobrym zdrowiu kolejnych, okrągłych jubileuszy.

  Następnie Wójt Gminy Jan Łukasik, wręczył obraz patrona szkoły J.I. Kraszewskiego namalowany przez Angielkę Wakulicz i obraz szkoły z 1928r namalowany przez Bożenę Łydę. Oba te obrazy zostały namalowane podczas 16 Międzynarodowego Pleneru „Kresy 92”.

                Wicestarosta  powiatu włodawskiego Wiesław Holaczuk mówił,

 

 

jubileusz 80 –lecia Szkoły Podstawowej jest stosowną okazją do podsumowań i refleksji. Wiedza i edukacja stały się głównym czynnikiem pojmowania współczesnego świata. Szkoła poprzez nauczanie oraz wychowanie w duchu twórczej myśli zyskuje szansę wpływania na postawy młodych ludzi i współkreowania ich życia. Szkoła Podstawowa w Woli Uhruskiej przez 80 lat swojej działalności doskonale radziła sobie ze stojącymi przed nią zadaniami pedagogicznymi, co z pewnością jest powodem do dumy. Doświadczenia lat minionych każą sądzić, że również przez kolejne dziesięciolecia Szkoła będzie godnie służyła swoim wychowankom. Przy tej okazji złożył wszystkim nauczycielom wyrazy uznania za wysiłek i trud włożony w przekazywanie swojej wiedzy i życzył dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym a uczniom satysfakcji i radości ze zdobywania wykształcenia.

Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie- prof. dr hab. Feliks Czyżewski, z okazji 80 –lecia Szkoły Podstawowej złożył Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu

najlepsze życzenia, sukcesów w pracy pedagogicznej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

                Szczególne pozdrowienia przekazał Uczniom Szkoły, by godnie reprezentowali swoje środowisko, pamiętając, iż „Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”. Życzył im, by idee Patrona Szkoły, Józefa Ignacego Kraszewskiego, tytana pracy, towarzyszyły im na co dzień. Mówił, że dzieje Szkoły, obchodzącej swój piękny jubileusz, ściśle są związane z historią narodu polskiego, który po ponad 120 latach niewoli, rozpoczął tworzenie zrębów państwowości II Rzeczypospolitej. To tutaj, nad Bugiem –na terenie wpisanym w bogate i złożone dzieje narodów ówczesnej Polski- dzięki wspaniałej społeczności lokalnej, świadomej znaczenia wiedzy w życiu człowieka, a jednocześnie zdeterminowanej w działaniu zmaterializowała się w roku 1928 idea powstania powszechnej szkoły publicznej. Szkoły, która jest solą nadbużańskiej ziemi. Ta placówka oświatowo wychowawcza stała się szkołą życia i lekcją patriotyzmu, z którego egzamin wychowankom Szkoły przyszło zdawać w trudnym okresie 1939 -1945 i w latach powojennych. Zapewniał, że władze Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS wysoko sobie cenią dotychczasową współpracę dydaktyczną z Radą Pedagogiczną i dyrekcją Szkoły.

               

Delegacja z zaprzyjaźnionej szkoły i G miny Huszcz z Ukrainy skierowała do zgromadzonych następujące słowa. (tłumaczenie Maria Haciuk i Michał Kurtyj)

 

Szanowna Szkoło Jubilatko

Szanowne Grono Pedagogiczne

Z radością gratulujemy Wam jubileuszu Szkoły Podstawowej.

Niech się święci ten piękny, jasny dzień.

Szczerze, życzymy wszystkim dużo zdrowia,

 jak najmniej chorób i wizyt u lekarza.

 Abyście nigdy nie znali biedy,

 ani tego co złe, smutne i wrogie.

 Na progach swojej szkoły,

 żebyście zawsze gościli przyjaciół

Do nauczycieli! – wiele wytrwałości

 i pomysłów w pracy z uczniami,

aby Wasze słowa, które siejecie jak ziarno

 zaowocowały wśród uczniów w przyszłości.

 Życzymy Wam wiele satysfakcji z pracy,

dużo mądrości, energii, szczęścia

oraz szacunku wśród uczniów, rodziców,

władz gminnych i całego środowiska.

 

Niech w tej sali,

dziś, w ten dzień,

ognie się świecą jaśniej.

Bo waszej szkole – 80

Więc uśmiechajcie się weselej!

 

Gratulujemy Jubilatce!

Wszystkim nauczycielom, uczniom,

wszystkim pracownikom szkoły, a również tym, którzy zdobyli tutaj wiedzę na życiową drogę.

Szkoła - to jest święty dom, to zawsze wielka rodzina. I główne postacie – nauczyciele.

Więc nigdy nie bądź stary nauczycielu,

młodość zawsze Wam pasuje

Do szkoły prowadziła Was miłość

Ścieżką bez końca.

Ukłońcie się nauczycielowi ludzie,

Właścicielowi słowa i pióra

Miłość nauczyciela nigdy nie umiera

W sercu ucznia ona promienieje.

Niech Bóg da Wam zdrowia i szczęścia

w waszym domu.

A w tym dniu niech dobre, ciepłe

wspomnienie każdy z was w swym sercu trzyma.

Z nadzieją i radosnymi wspomnieniami

i oczekiwaniami na lepsze !

                                                                  Dyrektor szkoły: Samojlicz L.M

                                                                   Wójt gminy Huszcza: Malas D.D

              

O aktualnym stanie szkoły i osiągnięciach zebranych mówił wicedyrektor szkoły Pan Aleksander Demczuk.

Poinformował, że w skład Zespołu Szkół wchodzi:  Szkoła Podstawowa im. Józefa Ignacego Kraszewskiego i Gimnazjum im. Jana Pawła II. W październiku 2006 roku oddany został do użytku nowoczesny, wielofunkcyjny budynek, w którym naukę rozpoczęli gimnazjaliści. Od tego czasu znacznie poprawiły się warunki kształcenia w szkole podstawowej- przede wszystkim zniknęła zmianowość.

Zajęcia odbywają się w 13 estetycznie urządzonych salach. Ponadto szkoła posiada:

§  bibliotekę z bogato wyposażonym księgozbiorem i internetowym centrum informacji multimedialnej

§  pracownię komputerową z dostępem do Internetu, w której prowadzi się edukację informatyczną od najmłodszych klas

§  świetlicę i dwie sale przystosowane do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego.

Obecnie w zespole szkół pracuje 39 nauczycieli. Warto nadmienić, że swoją pracę wykonują z wielką pasją. Są przyjaźni dla ucznia, a zarazem wymagający. Tworzą miłą atmosferę ułatwiającą osiąganie zamierzonych celów edukacyjnych.

                Szkolny zestaw programów nauczania i program wychowawczy nawiązują treściami do realiów szkoły i potrzeb środowiska, co gwarantuje efektywność edukacji. Staramy się, aby rozwój osobowy ucznia przebiegał we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, estetycznym, moralnym i duchowo –religijnym. Naczelnym hasłem programu wychowawczego szkoły  są słowa Jana Pawła II.

 

                                      „ W wychowaniu chodzi o to,

                                      ażeby człowiek stawał się 

                                      coraz bardziej człowiekiem-

                                      o to, ażeby bardziej był,

                                       a nie tylko więcej miał,

                                      aby więc poprzez wszystko

                                       co ma, co posiada

                                       umiał bardziej i pełniej być

                                       nie tylko z drugimi,

                                       ale i dla drugich”.        

 

                W trosce o harmonijny rozwój dzieci umożliwiamy  im udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej. Szkoła posiada sprawdzony system wspierania uczniów z trudnościami dydaktycznymi. W celu wyrównywania ich szans edukacyjnych prowadzone są zajęcia zespołów dydaktyczno –wyrównawczych, zajęcia logopedyczne i zajęcia reedukacyjne dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

                Uczniowie klas VI mogą uczestniczyć w dodatkowych, nieodpłatnych zajęciach przygotowujących do sprawdzianu zewnętrznego. Kadra pedagogiczna dąży do ciągłego odkrywania możliwości dzieci. W tym celu prowadzone są różne koła zainteresowań: teatralne, plastyczne, muzyczne, recytatorskie, polonistyczne, matematyczne, sportowe, przyrodnicze, języka angielskiego i rosyjskiego. Dużą popularnością cieszy się zespół pieśni i tańca ludowego „Kresowiak”, który uatrakcyjnia różne uroczystości szkolne, gminne, powiatowe czy wojewódzkie. 

                Uczniowie naszej szkoły z dużym powodzeniem biorą udział w różnych konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty, Starostwo Powiatowe, zaprzyjaźnione szkoły w powiecie i gminie- wielokrotnie uzyskując tytuły laureata lub finalisty w najbardziej prestiżowych konkursach przedmiotowych. Najważniejsze  sukcesy naszych uczniów zamieszczone zostały w książce pod tytułem: „80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej”. 

Na uwagę zasługują szkolne konkursy, które są  atrakcyjne i wzbudzające u dzieci zainteresowanie. Dostarczają dużo emocji, radości i satysfakcji. Wśród wielu wymienię niektóre: As ortografii, Mistrz matematyki, Mistrz techniki czytania, Jesteśmy gośćmi na Olimpie, Najważniejsze postacie historyczne, Przysłowie prawdę ci powie, Konkursy poświęcone patronowi szkoły tj. Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu (czytelnicze, informatyczne, recytatorskie, plastyczne i wiedzy o patronie),Chodzimy bezpiecznie, konkursy dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki i zachęcające do prowadzenia zdrowego stylu życia (tzn. bez alkoholu, nikotyny i narkotyków), międzyklasowe halowe turnieje sportowe i wiele, wiele innych.

W szkole działa demokratycznie wybierany Samorząd Uczniowski. Dyrekcja i nauczyciele stwarzają warunki do rozwijania samorządności i aktywności uczniów, która jest ważną zasadą w procesie wychowania. Przez takie działanie rozbudzamy inicjatywę uczniów, ich samodzielność i samodyscyplinę. Ponadto w szkole działają inne organizacje, które także pobudzają do aktywności,: Szkolne Koło PCK, Liga Ochrony Przyrody ,Szkole Koło Krajoznawczo-Turystyczne.

 

                Sojusznikiem szkoły podstawowej w realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych są rodzice. Biorą udział w różnych imprezach szkolnych oraz działaniach mających na celu umocnienie ich więzi ze szkołą. Do tradycji należą wspólne spotkania opłatkowe, okolicznościowe imprezy z okazji Dnia Matki, współdziałanie w przygotowaniu dla dzieci zabawy andrzejkowej i choinkowej, sponsorowanie nagród dla zwycięzców i uczestników różnych konkursów oraz dla najlepszych uczniów.

                Szkoła pozyskuje z różnych programów unijnych dodatkowe środki finansowe, służące wzbogaceniu oferty edukacyjnej. Dzięki temu nasze dzieci wyjeżdżały na bezpłatne wycieczki do Kazimierza Dolnego, Zamościa, Lublina, nad Morze Bałtyckie, na  wycieczkę „Śladami Jana Pawła II’, wyjeżdżały na basen,  uczestniczyły w różnych kołach zainteresowań i warsztatach.

                Podejmujemy wiele działań na rzecz zaspokojenia szeroko rozumianych potrzeb dzieci. Prowadzimy dożywianie dzieci, przygotowujemy herbatę na drugie śniadanie dla uczniów z klas młodszych, rozprowadzamy dofinansowywane z Unii Europejskiej mleko. Współorganizujemy wypoczynek dla dzieci w okresie wakacji. Podczas ostatnich wakacji zorganizowaliśmy dwutygodniowe wczasy dla 52 uczniów nad morzem.

                Szkoła prowadzi ożywioną współpracę z wieloma podmiotami. Należą do nich między innymi: Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, Straż Graniczna i Straż Pożarna, Komisariat Policji, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Nadleśnictwo Sobibór.

                 Bardzo dobrze układa się współpraca szkoły z władzami gminy tj. Panem Wójtem i Radą Gminy. Radni jak i Pan Wójt wspierają szkołę w jej różnych działaniach dydaktyczno- wychowawczych. Zabezpieczają środki finansowe na remonty i modernizację budynku szkoły podstawowej. Przy tej okazji dziękuję władzom gminy za wyasygnowanie kwoty około 130 tyś. na prace termoizolacyjne, wymianę okien, prace poprawiające estetykę i bezpieczeństwo budynku oraz remont kotłowni. Będziemy  się starać, aby w kolejnych budżetach gminnych uwzględnione zostały następujące zadania  inwestycyjne:

  • budowa boiska przy szkole podstawowej
  • budowa małej hali sportowej
  • dokończenie budowy drogi dojazdowej do szkoły
  • wykonanie nowej elewacji szkoły

 

skład Zespołu Szkół wchodzi:  Szkoła Podstawowa im. Józefa Ignacego Kraszewskiego i Gimnazjum im. Jana Pawła II. W październiku 2006 roku oddany został do użytku nowoczesny, wielofunkcyjny budynek, w którym naukę rozpoczęli gimnazjaliści. Od tego czasu znacznie poprawiły się warunki kształcenia w szkole podstawowej- przede wszystkim zniknęła zmianowość.

Zajęcia odbywają się w 13 estetycznie urządzonych salach. Ponadto szkoła posiada:

§  bibliotekę z bogato wyposażonym księgozbiorem i internetowym centrum informacji multimedialnej

§  pracownię komputerową z dostępem do Internetu, w której prowadzi się edukację informatyczną od najmłodszych klas

§  świetlicę i dwie sale przystosowane do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego.

Obecnie w zespole szkół pracuje 39 nauczycieli. Warto nadmienić, że swoją pracę wykonują z wielką pasją. Są przyjaźni dla ucznia, a zarazem wymagający. Tworzą miłą atmosferę ułatwiającą osiąganie zamierzonych celów edukacyjnych.

                Szkolny zestaw programów nauczania i program wychowawczy nawiązują treściami do realiów szkoły i potrzeb środowiska, co gwarantuje efektywność edukacji. Staramy się, aby rozwój osobowy ucznia przebiegał we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, estetycznym, moralnym i duchowo –religijnym. Naczelnym hasłem programu wychowawczego szkoły  są słowa Jana Pawła II.

 

                                      „ W wychowaniu chodzi o to,

                                      ażeby człowiek stawał się 

                                      coraz bardziej człowiekiem-

                                      o to, ażeby bardziej był,

                                       a nie tylko więcej miał,

                                      aby więc poprzez wszystko

                                       co ma, co posiada

                                       umiał bardziej i pełniej być

                                       nie tylko z drugimi,

                                       ale i dla drugich”.        

 

                W trosce o harmonijny rozwój dzieci umożliwiamy  im udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej. Szkoła posiada sprawdzony system wspierania uczniów z trudnościami dydaktycznymi. W celu wyrównywania ich szans edukacyjnych prowadzone są zajęcia zespołów dydaktyczno –wyrównawczych, zajęcia logopedyczne i zajęcia reedukacyjne dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

                Uczniowie klas VI mogą uczestniczyć w dodatkowych, nieodpłatnych zajęciach przygotowujących do sprawdzianu zewnętrznego. Kadra pedagogiczna dąży do ciągłego odkrywania możliwości dzieci. W tym celu prowadzone są różne koła zainteresowań: teatralne, plastyczne, muzyczne, recytatorskie, polonistyczne, matematyczne, sportowe, przyrodnicze, języka angielskiego i rosyjskiego. Dużą popularnością cieszy się zespół pieśni i tańca ludowego „Kresowiak”, który uatrakcyjnia różne uroczystości szkolne, gminne, powiatowe czy wojewódzkie. 

                Uczniowie naszej szkoły z dużym powodzeniem biorą udział w różnych konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty, Starostwo Powiatowe, zaprzyjaźnione szkoły w powiecie i gminie- wielokrotnie uzyskując tytuły laureata lub finalisty w najbardziej prestiżowych konkursach przedmiotowych. Najważniejsze  sukcesy naszych uczniów zamieszczone zostały w książce pod tytułem: „80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej”. 

Na uwagę zasługują szkolne konkursy, które są  atrakcyjne i wzbudzające u dzieci zainteresowanie. Dostarczają dużo emocji, radości i satysfakcji. Wśród wielu wymienię niektóre: As ortografii, Mistrz matematyki, Mistrz techniki czytania, Jesteśmy gośćmi na Olimpie, Najważniejsze postacie historyczne, Przysłowie prawdę ci powie, Konkursy poświęcone patronowi szkoły tj. Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu (czytelnicze, informatyczne, recytatorskie, plastyczne i wiedzy o patronie),Chodzimy bezpiecznie, konkursy dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki i zachęcające do prowadzenia zdrowego stylu życia (tzn. bez alkoholu, nikotyny i narkotyków), międzyklasowe halowe turnieje sportowe i wiele, wiele innych.

                W szkole działa demokratycznie wybierany Samorząd Uczniowski. Dyrekcja i nauczyciele stwarzają warunki do rozwijania samorządności i aktywności uczniów, która jest ważną zasadą w procesie wychowania. Przez takie działanie rozbudzamy inicjatywę uczniów, ich samodzielność i samodyscyplinę. Ponadto w szkole działają inne organizacje, które także pobudzają do aktywności,: Szkolne Koło PCK, Liga Ochrony Przyrody ,Szkole Koło Krajoznawczo-Turystyczne.

 

                Sojusznikiem szkoły podstawowej w realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych są rodzice. Biorą udział w różnych imprezach szkolnych oraz działaniach mających na celu umocnienie ich więzi ze szkołą. Do tradycji należą wspólne spotkania opłatkowe, okolicznościowe imprezy z okazji Dnia Matki, współdziałanie w przygotowaniu dla dzieci zabawy andrzejkowej i choinkowej, sponsorowanie nagród dla zwycięzców i uczestników różnych konkursów oraz dla najlepszych uczniów.

                Szkoła pozyskuje z różnych programów unijnych dodatkowe środki finansowe, służące wzbogaceniu oferty edukacyjnej. Dzięki temu nasze dzieci wyjeżdżały na bezpłatne wycieczki do Kazimierza Dolnego, Zamościa, Lublina, nad Morze Bałtyckie, na  wycieczkę „Śladami Jana Pawła II’, wyjeżdżały na basen,  uczestniczyły w różnych kołach zainteresowań i warsztatach.

                Podejmujemy wiele działań na rzecz zaspokojenia szeroko rozumianych potrzeb dzieci. Prowadzimy dożywianie dzieci, przygotowujemy herbatę na drugie śniadanie dla uczniów z klas młodszych, rozprowadzamy dofinansowywane z Unii Europejskiej mleko. Współorganizujemy wypoczynek dla dzieci w okresie wakacji. Podczas ostatnich wakacji zorganizowaliśmy dwutygodniowe wczasy dla 52 uczniów nad morzem.

                Szkoła prowadzi ożywioną współpracę z wieloma podmiotami. Należą do nich między innymi: Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, Straż Graniczna i Straż Pożarna, Komisariat Policji, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Nadleśnictwo Sobibór.

                 Bardzo dobrze układa się współpraca szkoły z władzami gminy tj. Panem Wójtem i Radą Gminy. Radni jak i Pan Wójt wspierają szkołę w jej różnych działaniach dydaktyczno- wychowawczych. Zabezpieczają środki finansowe na remonty i modernizację budynku szkoły podstawowej. Przy tej okazji dziękuję władzom gminy za wyasygnowanie kwoty około 130 tyś. na prace termoizolacyjne, wymianę okien, prace poprawiające estetykę i bezpieczeństwo budynku oraz remont kotłowni. Będziemy  się starać, aby w kolejnych budżetach gminnych uwzględnione zostały następujące zadania  inwestycyjne:

  • budowa boiska przy szkole podstawowej
  • budowa małej hali sportowej
  • dokończenie budowy drogi dojazdowej do szkoły
  • wykonanie nowej elewacji szkoły

W trakcie uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć naszych zmarłych koleżanek i kolegów, po czym delegacja uczniów wraz z nauczycielami udała się na Cmentarz Parafialny w celu zapalenia zniczy na ich grobach.

              Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają

w pamięci, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Postrzeganie czasu jest cudownym darem dojrzałości. Okazją do takich wspomnień, refleksji i kreślenia planów na przyszłość był montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły, a przygotowany przez Panie Jolantę Kuśmierczyk, Teresę Osieleniec, Alicję Zając. Oprawą muzyczną zajął się Pan Sławomir Trus.

              Występy uczniów łączyły historię szkoły z powojenna historią naszego kraju, słowa wypowiadane przez dzieci wycisnęły niejedną łzę w oku.

 

 

 

W trakcie uroczystości zaprezentował się także zespół pieśni i tańca „Kresowiak”

 

             

              Następnie wszystkich poproszono o zwiedzenie szkoły i obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność materiałów. Aby ułatwić gościom podróż sentymentalną w przeszłość przygotowano ekspozycje, gazetki, prezentacje, wystawę prac plastycznych.

 

 

 

Szczególnym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły się stare kroniki, zarówno klasowe jak i szkolne, a także pamiątkowe zdjęcia. Iluż wzruszeń i radości dostarczało przekładanie kart starych kronik, oglądanie zdjęć koleżanek i kolegów z klasy, zdjęć z wycieczek, odczytywanie wpisów do Złotej Księgi, odnajdywanie wizerunku wychowawcy. Święto szkoły stało się również okazją do zaprezentowania osiągnięć uczniów w sporcie. Ściany szkoły zdobiły dyplomy, medale i puchary uzyskane przez uczniów w minionych latach oraz te, zdobywane obecnie.

Po części artystycznej i zwiedzeniu szkoły zostało wykonane wspólne, pamiątkowe zdjęcie a następnie goście w towarzystwie gospodarzy udali się do Restauracji „Polesiaka” na obiad –wspomnienia powróciły do lat szkolnych.

 

                              W czasie obiadu znowu ożyły wspomnienia, jako pierwsza wystąpiła była dyrektor szkoły Maria Kizińska, która wspominała swoje lata jako uczennica, nauczycielka, a później dyrektor szkoły.

 

Wspomniała również, zmarłych kolegów, których nie było pośród nas...............

Mówiła, że ma wielki sentyment do szkoły, że zawsze pamięcią wraca do niej. Z tej okazji życzyła władzom mądrych posunięć, sukcesów w pracy dydaktycznej gronu pedagogicznemu.

              Po Pani Kizińskiej zabrał głos Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk Andrzej Podhorodecki,

który złożył wszystkim pracownikom szkoły wyrazy szacunku dla dotychczasowych osiągnięć wraz z życzeniami aby radość i optymizm, które towarzyszyły tej uroczystości były źródłem motywacji do pracy, a także dodawały siły i inspiracji i wytrwałości życząc dalszych sukcesów zawodowych, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.          Życzenia przeplatały się ze wspomnieniami. Pani Urszula Dąbrowska była dyrektor szkoły, mówiła o tym, że przeszłość i tradycja to wielkie wartości, szkoła to nauczyciele, uczniowie i pracownicy, to miejsce w którym gromadzi się doświadczenia, rozwija i dojrzewa, kształtuje swój charakter, buduje się swoją osobowość i system wartości. Wyraziła słowa uznania dla tych, którzy angażowali się w życie szkoły, budowali jej rangę i prestiż w środowisku. Wszystkim Pedagogom, Pracownikom szkoły i Absolwentom, Przyjaciołom z okazji jubileuszu życzyła wiele radości ze spotkania z kolegami i wychowawcami, wielu miłych wzruszeń i poczucia wspólnoty ze szkolną społecznością.

              Nasza poetka emerytowana nauczycielka historii i religii Pani Maria Raczyńska zadedykowała życzenia a zarazem wspomnienia wierszem pisane:

.............

              Jednej miłości się nie wstydzę

              Jednej miłości się nie boję

 

              Z jednej miłości jestem dumna

              Do uczniów szkoły mojej

 

          

            Moje serce wielkie jak bochen chleba

            tysiące okruszyn pokruszyłam

            w umysły Wasze je wtopiłam

            Bóg, Honor, Ojcz

   ..........................

 

             Kochane dzieci, tak kochane

             jak słońca promyk, jak poranek

             jak gwiazdka co na niebie mruga

             jak w Bugu cicha, czysta struga

             tyle miłości wyście dały, że starczy mi

             na całe życie

 

          Zaś Pani dyrektor Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej we Włodawie Jolanta Rzeczycka przekazała najlepsze życzenia i gratulacje życząc wszystkim dużo zdrowia, pomyślności, sukcesów w pracy zawodowej i nauce, aby zapał, energia, nowatorstwo pomysłów i chęć działania zaowocowały osiągnięciami i osobistą satysfakcją.

         Nieco inne były życzenia byłego żołnierza Armii Krajowej „Lotnego Oddziału Nadbużanka” ps. Tygrys Stanisława Pasikowskiego,

 

ucznia tej szkoły, a także wielkiego przyjaciela i sprzymierzeńca, który w swoich życzeniach między innymi apelował do młodego grona pedagogicznego aby młodzież wychowywano w duchu patriotyzmu, miłości do drugiego człowieka, poszanowaniu i kultywowaniu tradycji i historii, aby każdy młody człowiek znał swoje korzenie i tożsamość, życząc też szkole jej dalszego rozwoju i świetności

            

To wspólne spotkanie zaproszonych gości, obecnego i dawnego grona pedagogicznego oraz pracowników szkoły zakończyło uroczystości jubileuszowe. Rocznica 80 –lecia szkoły stała się wspaniałą lekcją historii dla najmłodszego pokolenia uczniów, a dla byłego grona pedagogicznego i absolwentów była świętem minionego czasu oraz świętem trwania.

              Atmosfera i nastrój tej uroczystości pozostaną na długo w pamięci wszystkich. Święto szkoły było wspaniałą okazją do wywołania refleksji, wspomnień dotyczących losów osób związanych z naszą szkołą, przywołania w pamięci naszej Tych, którzy odeszli oraz do myśli

o własnej przeszłości. Szkoła to młodość, beztroska, wspaniali przyjaciele, to głęboko wyryte

w sercu niezatarte wspomnienia, to przecież najpiękniejsze lata w życiu każdego człowieka, do których powraca się z radością i rozrzewnieniem.

              W imieniu nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych za szczere życzenia i pamięć o szkole. Życzymy jej kolejnych osiemdziesięciu lat bogatych w znaczące wydarzenia.

               

Finansowo wsparli naszą uroczystość :

Nauczyciele Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej

Rada Rodziców Gimnazjum

Koło Łowieckie Szpak

Sklepik Szkolny przy Szkole Podstawowej

Sklepik Szkolny przy Gimnazjum

Jolanta Daraż –właścicielka sklepu Plon

Przedsiębiorstwo wielobranżowe „Kazex”

Marek Kuszneruk –Przewodniczacy Rady Gminy w Woli Uhruskiej

Tadeusz Adamiec –właściciel „Polesianki”, który przygotował obiady po kosztach własnych

Piotr Horszczaruk -wykonawca tablicy z napisem „80 lat Szkoły Podstawowej”.

Nowy Tydzień Chełmski –patronat medialny.

            W sprawozdaniu wykorzystano zdjęcia wykonane przez:

       Panią Gabrielę Jankowską

      Pana Marka Kaszczuka

      Pana Andrzeja Cyganowskiego

                                                                                                              Sprawozdanie przygotowali:

                                                                                                                Pani Urszula Dąbrowska

                                                                                                                Pan Aleksander Demczuk

Ze sprawozdaniem zapoznał Radę Pedagogiczną i zaproszonych gości Aleksander Demczuk

 

 

 

 

 

Godzina
 
Reklama
 
Data
 
Partnerzy
 
Gmina W okol Woli Uhruskiej.
Zajazd Gibson 9/LKS Vitrum Wola Uhruska Akademia mocnych wrażeń
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (6 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=