Administratorzy: Daniel Szarpak & Odl Krzysztof
WITAMY NA STRONIE
ZESPOŁU SZKÓŁ W WOLI UHRUSKIEJ

   
 
  Projekty

O PROJEKCIE


„Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej” to projekt realizowany przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Uhruskiej. Administratorem projektu jest Fundacja GODNE ŻYCIE - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO z Lublina. Realizowany jest w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Związkiem Gmin Lubelszczyzny. Finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Program rozwojowy tego projektu obejmuje następujące działania: 1.Warsztaty artystyczne z Joszkiem Brodą 2.Warsztaty psychologiczne 3.Warsztaty informatyczne 4.Warsztaty radiowe 5.Warsztaty historyczno – regionalne 6.Warsztaty teatralne 7.Warsztaty dziennikarskie 8.Konkurs geograficzno – historyczny „ Nasze skarby” 9.Wydanie biuletynu o szkole 10.Wycieczki: piesze po okolicy, do Włodawy – miasta trzech kultur, do teatru w Lublinie, do zaprzyjaźnionej szkoły ( realizującej ten sam projekt) 11.Spotkanie z entomologiem 12.Prowadzenie Centrum Informacji i Wiedzy Ponadto szkoła uczestniczy w Międzyszkolnym Konkursie „SKARBY NA BURSZTYNOWYM SZLAKU”. Do konkursu zostały zgłoszone zgodnie z regulaminem skarby z 10 kategorii. Nasze skarby to: 1. Kapliczka hutników w Nadbużance - architektura 2. Rezerwat „Trzy Jeziora” -przyroda 3. Kazimierz Janczykowski –postać historyczna 4. marek Hołowiński – osoba żyjąca 5. Pieśń obrzędowa „ Korowaj” – muzyka 6. Święte wieczory – Boże Narodzenie 7. Płaskorzeźba ‘Tryptyk polski” Czesława Szczęcha – dzieło sztuki 8. Anegdoty nadbużańskie – „ Jak Grela Żyda woził” – życie społeczne 9. Góra Pastryka - punkt widokowy 10. Międzynarodowy Plener Plastyczny „Kresy’92” – skarb specjalny Celem projektu jest: - wzmocnienie potencjału edukacyjnego szkoły - zwiększenie dostępu do efektywnych i nowoczesnych form edukacji - przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym i w życiu społeczności lokalnej - przygotowanie uczniów do kształcenia się przez całe życie - ułatwienie i umożliwienie szkole uczestnictwa w innych projektach - aktywizacja szkoły(uczniów) w zakresie rozwoju i promocji turystycznej regionu - aktywizacja szkoły jako centrum informacji i wiedzy Personel projektu: Dorota Łubkowska – koordynator Jolanta Marek – księgowa Anna Zamojska –Stasiejko - informatyk
 

RAJD


Uczniowie klasy IIIB jako pierwsi wyruszyli w poszukiwaniu skarbów naszej okolicy. Razem z wychowawczynią Panią Dorota Łubkowską, pełniącą funkcję koordynatora projektu uczestniczyli w rajdzie pieszym po Sobiborskim Parku Krajobrazowym. Jakie skarby spotkali uczniowie przedstawiają fotografie wykonane przez Łukasza Giedza. Postanowiono, że w naszej szkole powstanie Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne. Odkrywanie i poznawanie skarbów będziemy kontynuować nie tylko w ramach realizacji projektu. Każdy następny rajd, czy wycieczka to szansa odkrycia czegoś nowego i przeżycia wspaniałych chwil z kolegami.
 

WARSZTATY RADIOWE


Warsztaty radiowe prowadzone były przez dziennikarza radiowego z Włodawy Pana Mariusza Józefczuka. Zajęcia odbywały się podczas ferii zimowych w szkolnej pracowni komputerowej. Wykorzystywany też był sprzęt z pracowni językowej. O umiejętnościach nabytych podczas tych warsztatów opowie jeden z uczestników – uczeń klasy II „Nauczyłem się obsługiwać wiele programów, takich jak: Winamp, ZaraRadio, AudaCity. Dowiedziałem się jak obrabiać dźwięk i przygotowywać go do emisji. Poznałem drogę do utworzenia własnego internetowego radia. W krótkim czasie wzbogaciłem się o duży zasób wiedzy. Oczywiście była to też wspaniała przygoda, spotkania dały mi wiele satysfakcji.”
 

Warsztaty historyczno-regionalne


Efektem warsztatów historyczno-regionalnych było widowisko "Herody" prezentowane uczniom gimnazjum przed Świętami Bożego Narodzenia. "Herody" zostały również zaprezentowane społeczności lokalnej w GOSiR
 

Prezentacja Nadbużańskie Skarby z okolic Woli Uhruskiej


Prezentacje można pobrać TU
 

Prezentacja o pasji Marka Hołowińskiego


Prezentacje o pasji Marka Hołowińskiego można pobrać TU
 

PROTOKÓŁ I ETAPU KONURSU „Nasze skarby”


31 stycznia 2008 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Uhruskiej odbył się ogólnoszkolny konkurs wiedzy na temat gminy Wola Uhruska oraz jej okolic. Był to I etap konkursu w ramach realizowanego projektu „Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej”. Polegał on na rozwiązaniu przez wszystkich obecnych tego dnia w szkole uczniów o tej samej porze testu jednokrotnego wyboru. Zawierał on 30 pytań z zakresu znajomości geografii, historii oraz wiedzy o społeczności gminy Wola Uhruska. W konkursie uczestniczyło 165 uczniów. Prace sprawdziła komisja konkursowa w składzie : 1. Dorota Łubkowska - przewodniczący 2. Jolanta Szachałaj - członek 3. Agnieszka Łukasik - członek Najwięcej punktów zdobyli: 1. Anna Błaszczuk – IIc (25 pkt) 2. Grzegorz Łubkowski – IIb (24 pkt) 3. Konrad Hołowacz, - IIIb, Anna Lekan - IIIb (22 pkt) 4. Kalina Łubkowska – Ic, Aleksandra Łukasik – IIb, Agnieszka Skrochocka – Ia, Sylwia Polak – Ib (21 pkt) 5. Aleksandra Łubkowska - Ib, Natalia Łukasik – IIIb, Olga Pajor - IIIc, Sebastian Pręciuk – IIIb (20 pkt) Uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe zakupione w ramach projektu. Zostaną wręczone na apelu szkolnym razem nagrodami z II etapu konkursu. Podpisy komisji: 1.................................................................... 2.................................................................... 3.................................................................... Protokół sporządziła:Agnieszka Łukasik ________________________________________________________________Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Partner projektu: Katolicki Uniwersytet Lubelski Partner projektu: Związek Gmin Lubelszczyzny Partner projektu: Europejska Fundacja Społeczna Godne Życie
 

PROTOKÓŁ II ETAPU KONKURSU „ NASZE SKARBY”


31stycznia 2008 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Uhruskiej podsumowano II etap konkursu „Nasze skarby” jako jedno z działań Programu Rozwojowego projektu „Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej”. Do konkursu wpłynęło 10 prac w dwóch kategoriach. Komisja konkursowa w składzie: 1. Dorota Łubkowska – przewodniczący 2. Agnieszka Łukasik – członek 3. Lucyna Raczyńska członek postanowiła przyznać nagrody wszystkim uczniom zaangażowanym w tym konkursie. Nagrody przyznano następującym uczniom: W kategorii literackiej: I miejsce – Agnieszka Skrochocka, kl. Ia za zbiór opowiadań o wydarzeniach z czasów II wojny światowej - Klaudia Antoniuk, kl. Ic za drzewo genealogiczne swojej rodziny II miejsce – Grzegorz Łubkowski, kl. IIb za opowiadanie „Bieżeńcy” - Dorota Czyżyk , kl.IIb za zbiór anegdot III miejsce – Angelika Kędzierawska, kl. Ia za opowiadanie „ Mściwy” Wyróżnienie otrzymują: Estera Kusiakz kl. Ib W kategorii fotograficznej: I miejsce - Aleksandra Łukasik, kl. Ib II miejsce - Bernadeta Nowosielska , kl. Ic III miejsce – Klaudia Antoniuk, kl. Ic Wyróżnienie – Martynika Kozłowska, kl. Ib Nagrody rzeczowe zostaną wręczone na apelu szkolnym razem z nagrodami za pierwszy etap. Zostały zakupione w ramach projektu, ze środków Unii Europejskiej (EFS) oraz budżetu państwa. Podpisy komisji: 1. ............................................................. 2. ............................................................. 3. ............................................................... Protokól sporządziła : DorotaŁubkowska __________________________________________________________ Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Partner projektu: Katolicki Uniwersytet Lubelski Partner projektu: Związek Gmin Lubelszczyzny Partner projektu: Europejska Fundacja Społeczna Godne Życie

 

Bibliografia regionalna


Monografie: Ekorozwój Gminy Wola Uhruska, red. Stefan Kozłowski, Wola Uhruska 2002 Książka powstała w wyniku współpracy gminy z KUL – Em. Zawiera informacje dotyczące strategii rozwoju gminy, opis położenia geograficznego, rys historyczny. Najwięcej miejsca poświęcono przyrodzie i formom jej ochrony na terenie gminy. Książka ma czytelny, logiczny układ, łatwo z niej skorzystać, na końcu umieszczono wiele kolorowych mapek i zdjęć. Gmina Wola Uhruska na tle Euroregionu Bug. Język i kultura, red.Feliks Czyżewski, Wola Uhruska 2003 Książka napisana wyniku współpracy z UMCS- Em. Podzielona jest na cztery części, które mówią o języku, kulturze materialnej i niematerialnej, historii. Bardzo solidna i konkretna, teksty są opatrzone przypisami. Bardzo interesujące źródło wiedzy o kulturze gminy. Górny Konrad, Marczyk Mirosław, Na Bugu we Włodawie…Refleksje nad folklorem, historią i współczesnością, Włodawa 2003 Opisanie kulturoznawcze Włodawy i okolic jako wynik letniego obozu etnograficznego studentów z Wrocławia, zawiera bardzo interesujące informacje, napisane ze swadą i humorem Gimnazjum W Woli Uhruskiej, Nadbużańskie skarby, TAWA 2005 Książeczka powstała w wyniku realizowania projektu pod takim samym hasłem. Przedstawia zabytki kultury materialnej i niematerialnej, odszukuje miejsca bardzo znane i przywołuje ich niezwykłość. Zawiera bardzo ciekawe anegdoty z okolic i przepisy na smaczne potrawy regionalne Twórczość literacka: Dzięcioł Aldon, Polesie. Moja Mała Ojczyzna, Włodawa 2006 Tomik wierszy malujący słowem piękno otaczającej nas przyrody. Autor z tkliwością wspomina okolice z których pochodzi Blatt Tomas, Z popiołów Sobiboru. Historia przetrwania, Biblioteka Zeszytów Muzealnych Nr 2 Pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji wspomnienia o ucieczce z obozu zagłady w Sobiborze, opatrzone zdjęciami i fotokopiami dokumentów z czasów II wojny światowej. Legendy, podania, inne opowieści z Lubelskiego, oprac. A. Wójcikowski, W. Wójcikowski, Lublin 2002 Zbiór kilkudziesięciu barwnych legend i bajd z terenu Lubelszczyzny, doskonała nauka i zabawa. Przewodniki: Turski S., Lublin. Najciekawsze zabytki i miejsca, Kazimierczuk Z.,Przewodnik turystyczny. Powiat Włodawski, Włodawa 2004 Kazimierczuk Z., Przewodnik Chełm i okolice. Historia, zabytki, Miejsca ciekawe, informator, Zamość 2002 Parki Narodowe, Poleski Park Narodowy. Przewodnik przyrodniczy Prożogo K., Chełm. Przewodnik, Warszawa 1993 Publiczne Gimnazjum nr 1 we Włodawie, Włodawa i okolice. Miejsca bliskie i niezwykłe, Chełm 2004 Mapy: Poleski Park Narodowy. Mapa turystyczna 1:50 000 Województwo Lubelskie. Mapa turystyczna 1:300 000 Szlaki rowerowe Regionu Lubelskiego, Lublin – Wola Uhruska , Mapa turystyczna 1:50 000 Pojezierze Łęczyńsko – Włodawskie. Część wschodnia, mapa turystyczna 1:50 000 Mapa turystyczna Poleska Dolina Bugu, 1:75 000 Województwo Lubelskie.Informator turystyczny 2008

 


Godzina
 
Reklama
 
Data
 
Partnerzy
 
Gmina W okol Woli Uhruskiej.
Zajazd Gibson 9/LKS Vitrum Wola Uhruska Akademia mocnych wrażeń
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (13 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=